U bent in: Home
FoodLine System – uw plus+

Privacyverklaring FoodLine System BV

Inleiding
Door de internettechnologie en de elektronische gegevensverwerking kunnen mensen het gevoel krijgen dat ze het overzicht kwijtraken over waar en voor welk doel hun gegevens worden opgeslagen. Daarom leggen wij u, als bezoeker van onze website, uit hoe FoodLine System BV de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens beveiligt en uw privacy respecteert.

Geldigheid privacyverklaring FoodLine System BV
Deze privacyverklaring beslaat uit het verzamelen, toepassen en verwerken van gegevens op deze website. Op de site kunnen links staan naar andere websites. Voor die websites aanvaardt FoodLine System BV geen verantwoordelijkheid.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens uit invoerschermen
De persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen via door ons ingestelde invoerschermen (zoals naam, adres en uw emailadres), zullen uitsluitend worden verwerkt en gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons ter beschikking stelt. De in de contactformulieren opgenomen verplichte velden dienen bovendien voor de kwalificatie en verificatie van uw verzoek.

Bovendien gebruiken wij uw gegevens (Bedrijf, naam, adres en productinteresse) om u af en toe schriftelijk te informeren over onze producten. Reclame per telefoon, fax of email ontvangt u alleen indien u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Openbaarmaking aan derden volgt zonder uw toestemming alleen voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn of de beantwoording van uw vraag een openbaarmaking van uw gegevens aan de plaatselijke betreffende distributeur verplicht maakt of in uw belang is.

Voor zover wij voor de uitvoering en afwikkeling van productieprocessen dienstverleners inschakelen, worden de contractuele betrekkingen geregeld volgens de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zodat met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, deze dienstverleners aan een regelmatige controle onderworpen zijn.

Recht weigering reclame
Het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden kunt u te allen tijde zondermeer intrekken. Tevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming voor het gebruik van email- of telefonische reclame te herroepen.

FoodLine System BV
Marconiweg 6
3899 BR Zeewolde
Nederland 

Tel.: +31 (0) 36-535 9420
Fax: +31(0) 36-535 9429

info@foodlinesystem.nl

Uw rechten
U heeft recht op inzage in de van u opgeslagen persoonlijke gegevens. Neemt u hiervoor, zo gewenst, contact op met onze medewerker privacybeheer (Contactgegevens aan het einde van deze pagina).

Gegevens die door de browser / internettechnologie worden overgedragen
Elke keer als een pagina wordt opgeroepen, worden gegevens opgeslagen in een logbestand. De daarbij opgeslagen gegevensreeks bevat de volgende gegevens, waarbij het verzenden van diverse velden overigens uitsluitend plaatsvindt in overeenstemming met uw browserinstellingen en uw systeemomgeving:

  • Uw IP-adres, dat in het laatste gedeelte wordt ingekort, waardoor traceerbaarheid is uitgesloten.
  • De remote host (naam van de computer die de pagina opvraagt), voor zover deze door het netwerk wordt doorgegeven. In de praktijk is deze voor openbare toegang altijd leeg.
  • Als uw gebruikersnaam door uw netwerk wordt overgedragen, dan wordt deze door ons niet opgeslagen.
  • Datum de tijd, de status, de hoeveelheid overgedragen gegevens.
  • De website van waaraf u op de opgevraagde pagina terecht bent gekomen (referrer), voor zover deze door de browser wordt doorgegeven.
  • De product- en de versie-informatie van de gebruikte browser (user-agent), voor zover deze door de browser wordt doorgegeven.

FoodLine System gebruikt de loggegevens (logs) voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden anoniem gemaakt, waardoor er geen koppelingen of verwijzingen zijn naar uw persoon.

Cookies
Voor zover Cookies worden gebruikt, gaat het uitsluitend om Cookies met de levensduur 0 (nul betekent dat de Cookies tot het einde van de sessie worden bewaard en daarna automatisch verdwijnen). Dit houdt alleen in dat het een synthetische ID betreft, die het de server mogelijk maakt de bezoeker tijdens een sessie te herkennen.

Inzagerecht in het openbare procedureregister van FoodLine System BV
U heeft volgens § 4g deel 2 een inzagerecht in het openbare procedureregister van FoodLine System BV. Wij sturen dit, op uw verzoek, graag ter inzage aan u toe.

Actuele aanpassing van deze privacyverklaring
Houdt u rekening met de mogelijkheid, dat als FoodLine System BV nieuwe producten of diensten introduceert, wij onze gebruiksvoorwaarden, op basis onze service of eisen en met het oog op juridische wijzigingen, van tijd tot tijd zullen aanpassen. Kijkt u daarom regelmatig op deze pagina om van dergelijke veranderingen op de hoogte te blijven. Een expliciete verwijzing naar veranderingen in de gebruiksvoorwaarden zal niet worden gegeven. Daarom moet u zich bij elk gebruik op de hoogte stellen van de actuele gebruiksvoorwaarden. De huidige versie dateert van juli 2015.

Heeft u nog vragen?
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de medewerker privacybeheer van

FoodLine System BV
Marconiweg 6
3899 BR Zeewolde
Nederland 

Tel.: +31 (0) 36-535 9420
Fax: +31(0) 36-535 9429

info@foodlinesystem.nl

Download PDF >>