Skip to main content

Themis Biotechnology & Life Science

Het duurzamer omgaan met afval in overeenstemming met de dictaten van de circulaire economie is nu een noodzaak geworden waar geen enkel bedrijf aan kan ontsnappen.

De verwijdering van bepaalde afvalstoffen zoals:

  • rioolslib;
  • slib van de chemische of farmaceutische industrie;
  • industrieel afvalwater van verschillende matrices;
  • afval van de agrovoedingsindustrie;
  • teeltafval;
  • OFMSW;

vormt een belangrijke uitgavenpost in de jaarrekeningen van bedrijven, waarvan de kosten steeds meer toenemen door de steeds strengere regelgeving in de sector. De aanwezigheid van water in grote hoeveelheden in deze soorten afval biedt in feite een belangrijke kans, omdat de verwijdering en uiteindelijke terugwinning ervan een aanzienlijke vermindering van de af te voeren volumes mogelijk maakt, evenals een enorm voordeel in termen van milieu-impact. Om dit resultaat te bereiken, is het echter noodzakelijk om een nieuwe economisch duurzame behandelingsmethode te gebruiken, dat wil zeggen met bedrijfskosten die aanzienlijk lager zijn dan die van de traditionele technologieën die momenteel op de markt beschikbaar zijn. Net zo belangrijk is het om te zorgen voor verdere differentiële voordelen, waarbij de typische slechte neveneffecten die traditionele systemen, die nu verouderd zijn, met zich meebrengen voor slibreductie, worden vermeden. Themis WRT - Waste Recovery Technology, is het perfecte antwoord op deze behoefte, omdat het een innovatieve technologie is voor de drastische vermindering en verbetering van afval met beperkte bedrijfskosten. Een unieke en concrete oplossing van Circular Economy, in staat om afval dat bestemd is om te worden verwijderd om te zetten in een nieuwe grondstof.

AFVALVERMINDERING TOT 90%

Themis WRT is een innovatieve gepatenteerde technologie voor de behandeling van verschillende soorten afval, voornamelijk maar niet uitsluitend met een organische matrix, die uniek is door zijn efficiëntie, snelheid en veelzijdigheid. De prestaties zijn werkelijk uitzonderlijk: Themis WRT garandeert een reductie tot 90% van het oorspronkelijke volume en ook de verbetering van het product door middel van een multi-proces behandeling (verdampen, drogen, granuleren, mengen) van de inkomende matrix. Dit alles met een exclusief fundamenteel voordeel, namelijk minimale bedrijfskosten.

Themis WRT is zeker de meest geavanceerde oplossing die momenteel beschikbaar is voor de behandeling van slib en organisch en niet-organisch afval om volumes en dus kosten te verminderen.

Themis WRT, die zonder uitstoot in de atmosfeer werkt, vertegenwoordigt een echte en concrete toepassing van het concept van Circulaire Economie, omdat het hergebruik van zowel het water in het oorspronkelijke afval als het droge product mogelijk is. Het ontwerp is volledig "op maat gemaakt": elke machine wordt bestudeerd en gebouwd op basis van de specifieke context waarin ze zal werken. Themis WRT wordt ook beheerd door onze "Genesi" software die, naast het feit dat het systeem volledig geautomatiseerd is, het mogelijk maakt om elke operationele parameter in real-time te controleren, zelfs op afstand. Veelzijdigheid is een andere belangrijke exclusieve eigenschap van de WRT-technologie. Het systeem is ideaal voor matrices van verschillende aard en is perfect geschikt voor toepassingen in meerdere productiesectoren.

Meer informatie op themis-industries.com